سنگ نما

سنگ نمای ساختمان استفاده از سنگ ‌نما در مجتمع‌های لوکس تجاری و ساختمان‌های مسکونی، سازه را به یک نمای تماشایی و شگفت‌انگیز تبدیل می...

Continue reading

سنگ اسلب

سنگ اسلب

برش اسلب سنگ‌های ساختمانی در صنعت سنگ، اصطلاح اسلب به فرآیند برش و به پرداخت خاصی از سنگ‌ها اشاره دارد، به ویژه به سنگ‌هایی که عرض ...

Continue reading