سنگ اسلب

سنگ اسلب

برش اسلب سنگ‌های ساختمانی در صنعت سنگ، اصطلاح اسلب به فرآیند برش و به پرداخت خاصی از سنگ‌ها اشاره دارد، به ویژه به سنگ‌هایی که عرض ...

Continue reading